Ima stvari koje sam rekao i kajem se, a neke sam prećutao i grize me savest.

Sad posle svega, sa iskustvom priče i ćutanja život me zbunio i ne znam kako dalje. Da li je bolje kajati se za učinjena dela ili patiti za nečim što smo mogli a nismo uradili. Hteo bih pričati, a ćuti mi se.

Kako naći pravu meru, pričati a ćutati i ćutati a pričati.

Kroki