Mrzim rastanke i plašim se da ću zbog njih zamrzeti razna mesta, ljude i događaje ma koliko lepi bili. Svi dolaze da bi otišli, da bi se opet vratili kući. A ja, ja bih otišao zauvek negde na kraj sveta da mi niko ne dolazi i da više nigde ne idem. Otišao bih, ali kako … kako da odem kada mrzim rastanke.

Kroki