Život! O kako to lepo zvuči, traje neodređeno kratko, obećava mnogo, a …

Jednom delu najmlađe populacije život pruža nadu ostvarenja snova i viziju da će postati doktori, piloti, mornari … a većina pravih mornara, pilota i doktora nikada nisu ni sanjali o takvom pozivu. Procenat ispunjenih životnih obećanja je tako mali da se može iskazati nulom iza koje stoji zarez pa još nekoliko nula i na kraju cifra malo veća od nule. Taj broj je jako mali i u svim matematičkim relacijama praktično je zanemarljiv, ali ipak ima vrednost. Svaka vrednost ma koliko je mala ipak je vedna pažnje, jer da nije tako naš život ne bi bio zapažen  u poređenju sa vremenom za koje ne znamo početak, a kraj ne naziremo.

Vremena uvek malo, želje se nadovezuju jedna na drugu u beskonačnost, borba sa svetlim i mračnim stranama života je neprekidna, a nada zadnja umire. Život je velika vrteška koja je davno počela da se okreće, ma koliko bilo mučno na njoj se svi čvrsto držimo i želimo krug više.

U životu je važno samo jedno, a to su dve stvari: rad, red i disciplina. U ovoj na prvi pogled zvučnoj rečenici koja nam ne govori ništa može se, a i ne mora naći smisao života.

Kroki